skip to Main Content

To wizualny efekt zamyślenia nad lokalnością. Owoc spotkań i dialogu między Nami a Przybyszami na temat miejsc, w których żyjemy i tych, które odwiedzamy. Ich zalet i wad. Wartości doświadczeń i bogactwa percepcji zazwyczaj pomijanych w komercyjnych przewodnikach.

Przedruki artzinów to również konfrontacja zastanej rzeczywistości kreślonej wyobraźnią i doświadczeniami młodego lokalsa z reportażowo-poetyckim obrazem proponowanym przez przybysza, człowieka nie-z-tąd, pisarza Michała Książka.

„Samizdat” to forma otwarta. Zapis sekwencji punktowych działań prowadzonych przez Inicjatywę LWL z lokalnymi społecznościami wybranych miejscowości, które w „Drodze 816” opisał Michał Książek. Każde kolejne spotkanie, warsztat czy wystawa to energia transormująca pierwotną inicjację.

Punktem wyjścia była Debata Oksfordzka pt. „Temat debaty nie jest najważniejszy”, podczas której rozpoczęliśmy eksplorację relacji między treścią a formą przekazu. W ramach przygotowań warsztatowych młodzi rozmówcy rysowali ZINY, małe książeczki ilustrujące wybrane fragmenty tekstu książki „Droga 816”. Konfrontacja znanej uczestnikom warsztatów  rzeczywistości z reportażowo-poetyckim obrazem zaproponowanym przez Michała Książka okazał się niezwykle ciekawa i inspirująca. Zatem podążamy tą Drogą dalej…

Koordynator: Ulka Panasiuk  +48 516 362 571 | urszula.panasiuk@gmail.com

Ulka Panasiuk

Back To Top